Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12231/00752/02122021/150548 - 2U351K9
Дата/Час: 02.12.2021 15:06
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №631125 / 2021-09-18 / 1026 / з
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Ивайло Драгомиров Драганов, обл. Разград, общ. Кубрат, с. Тертер, адрес: ул. Добруджа 16
Пътува до:
Получател: Ивайло Драгомиров Драганов, обл. Разград, общ. Кубрат, с. Тертер, адрес: ул. Добруджа 16
Направление: Обл. Разград, Общ. Кубрат
Адрес: с. Тертер - ул. Добруджа 16
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР1587ВА
Километри: 0
Превозва се от: Джевдет емин
Спедитор: Нурсин Али (Б 7323)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.6 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.6 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.3 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.3 м³
Всичко: 2 бр. / 6 пр.м³ / 3.9 м³