Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11762/00124/02122021/103712 - CDC218Y
Дата/Час: 02.12.2021 10:38
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №637537 / 2021-11-05 / 77 / м
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: "ТИР станция", адрес: , ЕИК: 000
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Угорелец - м. Лъгът
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ8142АТ
Километри: 0
Превозва се от: Калоян Съйков
Спедитор: Мария Николова (Б 5500)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³