Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4637/00217/25112021/174255 - 7MAF8A9
Дата/Час: 25.11.2021 17:43
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Еко клийн енерджи ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ул. Алеко константинов 15, ЕИК: 202470794
Пътува до:
Получател: Еко клийн енерджи ЕООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ул. Алеко константинов 15, ЕИК: 202470794
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - КПП - гр.Силистра
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9640РВ
Номер на ремарке: СС1270ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Йордан Цонев
Спедитор: Росен Киров (А 8174)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 11.96 м³
Общо: 4 бр. / 26 пр.м³ / 11.96 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 26 пр.м³
Куб.м³ 13 м³
Общо: 4 бр. / 26 пр.м³ / 13 м³
Всичко: 8 бр. / 52 пр.м³ / 24.96 м³