Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8781/00579/25112021/171249 - 2152F1E
Дата/Час: 25.11.2021 17:13
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №629134 / 2021-09-07 / 236 / б
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: "СММ-59"ЕООД, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: ул.Стефан Караджа"№4, ЕИК: 203712909
Пътува до:
Получател: Кремена Накова, обл. Разград, общ. Разград, гр. Разград, адрес: Вилна Зона
Направление: Обл. Разград, Общ. Разград
Адрес: гр. Разград - Вилна Зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР4709АС
Километри: 0
Превозва се от: Кръстьо Димитров
Спедитор: Сунай Вейсал (Б 3995)
Дървесина: Габър
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.56 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.56 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.56 м³