Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/01630/25112021/165452 - 6769BC3
Дата/Час: 25.11.2021 16:54
По превозни билети:
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново - Кроношпан България
Данни за ПС:
Номер на ПС: СА1713СС
Номер на ремарке: С0010ЕМ
Километри: 0
Превозва се от: Иван Георгиев
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 4
Пр.м3 36 пр.м³
Куб.м³ 20.52 м³
Общо: 4 бр. / 36 пр.м³ / 20.52 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 3
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 13.75 м³
Общо: 3 бр. / 25 пр.м³ / 13.75 м³
Всичко: 7 бр. / 61 пр.м³ / 34.27 м³