Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4440/00180/25112021/165231 - DEAA7AD
Дата/Час: 25.11.2021 16:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №620129 / 2021-07-13 / 90 / е
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: Тимбър трейд Габрово ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Керков 68, ЕИК: 205215603
Пътува до:
Получател: Тимбър трейд Габрово ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Александър Керков 68, ЕИК: 205215603
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - кв Недевци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ1623АН
Километри: 0
Превозва се от: Невян Ненов
Спедитор: Тодор Тотев (А3345)
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 0.68 м³
Общо: 2 бр. / 0.68 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 1
Куб.м³ 0.28 м³
Общо: 1 бр. / 0.28 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 14
Куб.м³ 2.65 м³
Общо: 14 бр. / 2.65 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 1
Куб.м³ 0.11 м³
Общо: 1 бр. / 0.11 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 6
Куб.м³ 0.61 м³
Общо: 6 бр. / 0.61 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 7
Куб.м³ 0.54 м³
Общо: 7 бр. / 0.54 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 1
Куб.м³ 0.18 м³
Общо: 1 бр. / 0.18 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 5
Куб.м³ 0.93 м³
Общо: 5 бр. / 0.93 м³
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 27
Пр.м3 1.96 пр.м³
Куб.м³ 1.96 м³
Общо: 27 бр. / 1.96 пр.м³ / 1.96 м³
Всичко: 64 бр. / 1.96 пр.м³ / 7.94 м³