Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4632/01321/25112021/165000 - DHX1193
Дата/Час: 25.11.2021 16:31
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №628930 / 2021-09-03 / 1076 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: М. М. Груп 1ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лудогорци, адрес: Тунджа 58
Пътува до:
Получател: М. М. Груп 1ЕООД, обл. Разград, общ. Исперих, с. Лудогорци, адрес: Тунджа 58
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Лудогорци - Тунджа 58
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР5705ВК
Номер на ремарке: РР3944ЕХ
Километри: 0
Превозва се от: МЮМЮН Мюмюн
Спедитор: Айхан Мухарем (А 6030)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 26 м³
Общо: 1 бр. / 40 пр.м³ / 26 м³
Всичко: 1 бр. / 40 пр.м³ / 26 м³