Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9709/00351/25112021/162547 - 7D1DD1M
Дата/Час: 25.11.2021 16:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №631888 / 2021-09-23 / 53 / р
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - с. Стоевци-магазина
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5513ВК
Километри: 0
Превозва се от: Иван Донков
Спедитор: Красимир Михайлов (1724)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 4
Куб.м³ 1.34 м³
Общо: 4 бр. / 1.34 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 26
Куб.м³ 5.42 м³
Общо: 26 бр. / 5.42 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 8
Куб.м³ 1.59 м³
Общо: 8 бр. / 1.59 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 19
Куб.м³ 2.25 м³
Общо: 19 бр. / 2.25 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 3
Куб.м³ 0.16 м³
Общо: 3 бр. / 0.16 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 3
Куб.м³ 0.24 м³
Общо: 3 бр. / 0.24 м³
Всичко: 63 бр. / 11 м³