Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4616/01627/25112021/154321 - EDK1E18
Дата/Час: 25.11.2021 15:43
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №629297 / 2021-09-08 / 245 / д
Собственик: ДГС Разград, адрес: гр. Разград, ПК 7200, ул. Черна 34, ЕИК: 2016168050029
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, адрес: , ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Самуил - до маслобойната
Данни за ПС:
Номер на ПС: В3801РХ
Километри: 0
Превозва се от: Ахмед Акиф
Спедитор: Салим Салим (А 5869)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.13 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.13 м³
Всичко: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.13 м³