Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11030/00713/25112021/133347 - CBCC7F0
Дата/Час: 25.11.2021 13:34
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №635315 / 2021-10-18 / 51 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Подлес - земшище с.Подлес
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС7291АР
Километри: 0
Превозва се от: Нихал Бейхан
Спедитор: Невел Руфи (Б 3121)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 7.2 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 7.2 м³